top of page

               

Lena Orderud Psykoterapi

Verksam sedan 1990

Therapy Office
Hem: Välkommen
Bouquet

Jag är socionom, cert. Marte Meoterapeut och leg. psykoterapeut med inriktning mot familjeterapi. Grunden för arbetet är psykodynamiskt men till största delen förankrat i systemisk tänkande och jag inspireras av lösningsfokuserad terapi och narrativ praktik.

Relationerna i fokus. Dialog för förändring 

parsamtal eller enskilda samtal

Hem: Välkänt citat

Olika möjligheter

Utifrån dina behov

Wild Path

Samtal

Ibland gör livet ont och relationer kan kännas svåra på olika sätt. Det kan trassla till sig i föräldraskapet eller i parrelationen eller inuti en själv vilket kanske leder till nedstämdhet eller utmattning. Kriser hör livet till men kan vara svåra att reda i själv. Att tala med en utomstående om det som bekymrar kan lösa upp och skapa nya perspektiv. Välkommen på enskilt besök eller tillsammans med din partner, familj eller annan som är viktig för dig. En kontakt kan omfatta en enda konsultation eller regelbundna terapeutiska samtal under kort eller lång tid. 
Familjerekonstruktion är en särskild intervention och har beskrivits som individualterapi i grupp med familjekartan i centrum vilken omfattar förarbete samt tre heldagar i sträck. Grupp startar när det finns fyra intresserade personer. 

Floating Hearts

Problem med alkohol

Har du funderingar kring din egen eller en anhörigs alkoholkonsumtion? 

Finns det ett alkoholproblem så berör det oftast alla i familjen på olika sätt. Enskilda samtal eller parsamtal har visat sig hjälpsamt.
Är du intresserad av samtalskontakt för egen alkoholproblematik så arbetar jag bland annat med handfasta KBT-verktyg förankrade i CRA; Community Reinforcement Approach, en metod rekommenderad av Socialstyrelsen. 

Yellow Water Lily

Mindfulness

Mindfulness är en metod eller snarare ett förhållningssätt för att hantera stress och oro, ångest och nedstämdhet. Många med sömn- eller smärtproblematik blir också hjälpta. Denna gruppbehandling med meditationen i fokus sträcker sig över 12 veckor med sex grupptillfällen och sex enskilda samtal. Grupp kan starta när det finns fyra intresserade personer.

Therapy Office

Priser

Kontakta mig per mail eller sms så bestämmer vi tid för en första konsultation. Betalning sker i förskott med swish och kostnaden är 500kr per halvtimma vid rådgivning och 1000kr per 45 minuter vid behandlande enskilda samtal och 1500kr vid par- eller familjesamtal som tar en timma. Återbud senare än 24 timmar innan debiteras. Maila för information om mindfulnesskurs och familjerekonstruktion.
Har du ekonomiskt bistånd från socialtjänsten så finns det ett antal avgiftsfria tider att boka. 
Jag arbetar med verktyget FIT; Feedback Informed Treatment för att klientens delaktighet och behandlingens kvalitet ska säkerställas.

Hem: Tjänster

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

Address:

Alm & Lönn Psykologmottagning Vasagatan 21, 411 24 Göteborg 
www.lenaorderudpsykoterapi.com

Email:

Phone:

0760 52 57 85

Hem: Kontakt
bottom of page